Profiel

Intra Design te Nieuwegein is gespecialiseerd in het ontwerpen, maken en onderhouden van websites.
Na een gesprek over de doelstelling en doelgroep wordt het concept van de website uitgewerkt. Met dit concept gaan wij aan de slag. Om te toetsen of het concept beantwoordt aan de eisen en wensen van de klant, maken wij enkele ontwerpen. Na akkoord door de opdrachtgever, wordt er een begin gemaakt met het bouwen van de website. De opdrachtgever kan het proces van begin tot eind op onze testomgeving volgen.

De wensen ten aanzien van een website kunnen in de loop der tijd veranderen. Deze veranderingen kunnen door de klant zelf uitgevoerd worden met een Content Management Systeem. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om deze werkzaamheden geheel uit te besteden. Intra Design is in staat deze werkzaamheden snel en effectief uit te voeren.

Het ontwerpen, maken en onderhouden van websites

Dit proces verloopt als volgt:
  • Een gesprek om de doelstelling en doelgroep van de website vast te stellen;
  • Het ontwikkelen en uitwerken van het concept;
  • Het bouwen van de website;
  • De implementatie;
  • Het evalueren en daar waar nodig optimaliseren;
  • De oplevering van de website.